לימודי תורה- שנת שבעים ושתים- פרשת וישב יעקב.

 

.